Управління процесами перевезень

275.02 Транспортно-експедиторська діяльність та логістика

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Філософська антропологія

Проект людини в філософії

2

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

Вища математика

Використання сучасних методів багатовимірного стат.аналізу

Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач

3

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи менеджменту та маркетингу

4

залік

Економіка та менеджмент

Основи підприємницької діяльності

Міжнародна економіка

Управління матеріально-технічним забезпеченням

4

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

Логіка

3

залік

Філософія та соціологія

Основи конфліктології

Основи психології управління

Політологія

Соціологія

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Комп'ютерні технології на транспорті

5

залік

Транспортні вузли

Автоматизація інженерних розрахунків

Інформаційно-комп'ютерне забезпечення перевезеннями на автомобільному транспорті

2

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Транспортні тарифи

3

залік

УЕР

Комерційна експлуатація на транспорті

Транспортно-територіальні комплекси

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи теорії систем і управління

4

залік

Транспортні вузли

Статистичні методи аналізу транспортних систем

Основи теорії управління та організації баз даних

2

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Інтероперабельність транспортних систем

3

залік

Транспортні вузли

Кризис-інжинирінг транспортних систем

Основи моделювання логістичних систем

3

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Проектування і управління логістичними системами

4

екзамен

Транспортні вузли

Транспортне планування міст

Управління ризиками в логістиці

4

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Організація міжнародних перевезень

4

залік

УЕР

Сучасні технології перевезень в межах міжнародної транспортної мережі

Технологічні аспекти міжнародних перевезень

5

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Актово-претензійна робота

4

залік

УЕР

Юридична відповідальність на транспорті

Міжнародне транспортне законодавство

6

4 (2)

Цикл
загальної підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Основи ергономіки на транспорті

Електробезпека та екологічна безпека

Цивільний захист

7

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Промисловий транспорт

3

залік

Транспортні вузли

Підприємства автомобільного транспорту

Основи організації морських перевезень

8

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Генеральний план транспортних вузлів

3

екзамен

Транспортні вузли

Генплан і транспорт промислових підприємств

Концептуальні основи інтеграції залізниць України до міжнародної транспортної системи

9

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Митне оформлення вантажів

3

залік

УЕР

Принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Митні технології на транспорті

10

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті

3

залік

УЕР

Страхування на транспорті

Система організації митного транзиту

11

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Безпека руху на транспорті

3

екзамен

УЕР

Безпека при складуванні та зберіганні вантажів

Система управління безпекою руху на залізничному транспорті

Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  на базі ОС «молодший спеціаліст»

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1-й рік навчання (2-й курс))

 
1-й рік навчання (2-й курс))

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Філософська антропологія

Проект людини в філософії

3

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи менеджменту та маркетингу

4

залік

Економіка та менеджмент

Основи підприємницької діяльності

Міжнародна економіка

Управління матеріально-технічним забезпеченням

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2-й рік навчання (3-й курс))

 
2-й рік навчання (3-й курс)

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

Вища математика

Структурне моделювання складних систем

Теорія масового обслуговування

2

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Транспортні тарифи

4

залік

УЕР

Комерційна експлуатація на транспорті

Транспортно-територіальні комплекси

3

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Виробнича практика (залізничний транспорт)

4

залік

Транспортні вузли,
УЕР

Виробнича практика (автомобільний транспорт)

Виробнича практика (промисловий транспорт)

Виробнича практика (транспортно-експедиторська)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3-й рік навчання (4-й курс))

 
3-й рік навчання (4-й курс)

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи теорії систем і управління

4

залік

Транспортні вузли

Статистичні методи аналізу транспортних систем

Основи теорії управління та організації баз даних

2

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Проектування і управління логістичними системами

4

екзамен

Транспортні вузли

Транспортне планування міст

Управління ризиками в логістиці

3

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Організація міжнародних перевезень

4

залік

УЕР

Сучасні технології перевезень в межах міжнародної транспортної мережі

Технологічні аспекти міжнародних перевезень

4

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Промисловий транспорт

3

залік

Транспортні вузли

Підприємства автомобільного транспорту

Основи організації морських перевезень

Інтероперабельність транспортних систем

5

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Генеральний план транспортних вузлів

3

екзамен

Транспортні вузли

Генплан і транспорт промислових підприємств

Концептуальні основи інтеграції залізниць України до міжнародної транспортної системи

6

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Митне оформлення вантажів

3

залік

УЕР

Принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Митні технології на транспорті

7

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті

3

залік

УЕР

Страхування на транспорті

Система організації митного транзиту

8

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Безпека руху на транспорті

3

екзамен

УЕР

Безпека при складуванні та зберіганні вантажів

Система управління безпекою руху на залізничному транспорті

Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

для освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Логістика та ризик-кризове управління на транспорті» на базі ОС «бакалавр»

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс,  ОС "Магістр" )

 
1 курс,  ОС "Магістр"

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Людський фактор у проектуванні та експлуатації

5

залік

Безпека життєдіяльності

Система екологічного менеджменту

Система реагування на надзвичайні ситуації

2

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Управління проектами та лідерство

5

залік

Економіка та менеджмент

Управління змінами на транспорті

Інноваційний розвиток підприємств

3

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Інформаційна аналітика та діагностика соціально-технічної системи

5

залік

КІТ, ЕОМ

Введення у "Інтернет речей" і "Кібербезпеку"

Програмування та моделювання у системі MATLAB

4

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Ризик-кризове проектування транспортних систем

5

залік

Транспортні вузли

Експертиза залізнично-транспортних подій

Управління ризиками на залізничному транспорті

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс,  ОС "Магістр")

 
2 курс,  ОС "Магістр"

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Управлінська практика (магістральний залізничний транспорт)

4

залік

Транспортні вузли,
УЕР

Управлінська практика (залізничний транспорт незагального користування)

Управлінська практика (транспортно-експедиторські залізничні компанії)