Управління процесами перевезень

275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Філософська антропологія
Проект людини в філософії

2

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

Вища математика

Використання сучасних методів багатовимірного стат.аналізу
Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач

3

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи менеджменту та маркетингу

4

залік

Економіка та менеджмент

Основи підприємницької діяльності
Міжнародна економіка
Управління матеріально-технічним забезпеченням

4

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

Логіка

3

залік

Філософія та соціологія

Основи конфліктології
Основи психології управління
Політологія
Соціологія

5

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

Транспортна географія

4

залік

УЕР

Єдина транспортна система країни
Технологія та організація перевезень

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи теорії систем і управління

4

залік

Транспортні вузли

Статистичні методи аналізу транспортних систем
Основи теорії управління та організації баз даних

2

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Організація міжнародних перевезень

4

залік

УЕР

Сучасні технології перевезень в межах міжнародної транспортної мережі
Технологічні аспекти міжнародних перевезень

3

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Актово-претензійна робота

4

залік

УЕР

Юридична відповідальність на транспорті
Міжнародне транспортне законодавство

4

4 (2)

Цикл
загальної підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист

5

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Промисловий транспорт

3

залік

Транспортні вузли

Інтероперабельність транспортних систем
Підприємства автомобільного транспорту

6

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Генеральний план транспортних вузлів

3

екзамен

Транспортні вузли

Генплан і транспорт промислових підприємств
Основи організації морських перевезень

7

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Митне оформлення вантажів

3

залік

УЕР

Принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Митні технології на транспорті

8

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті

3

залік

УЕР

Страхування на транспорті
Система організації митного транзиту

9

4 (2)

Цикл професійної підготовки

Безпека руху на транспорті

3

екзамен

УЕР

Безпека при складуванні та зберіганні вантажів
Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  на базі ОС «молодший спеціаліст»

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1-й рік навчання (2-й курс))

 
1-й рік навчання (2-й курс)

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Філософська антропологія
Проект людини в філософії

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2-й рік навчання (3-й курс))

 
2-й рік навчання (3-й курс)

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

Вища математика

Структурне моделювання складних систем
Теорія масового обслуговування

2

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Технічні засоби організації та регулювання руху транспортних засобів

4

екзамен

Автоматика та телекомунікації

Системи автоматизації керування автодорожнім рухом
Технології автоматизованого управління автомобільними перевезеннями

3

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Транспортні тарифи

4

залік

УЕР

Комерційна експлуатація на транспорті
Транспортно-територіальні комплекси

4

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Виробнича практика (вантажні автомобільні перевезення)

4

залік

Транспортні вузли,
УЕР

Виробнича практика (пасажирські автомобільні перевезення)
Виробнича практика (транспортно-експедиторські автомобільні компанії)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3-й рік навчання (4-й курс))

 
3-й рік навчання (4-й курс)

№ пакету

Рік навчання/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3 (1)

Цикл
загальної підготовки

Основи теорії систем і управління

4

залік

Транспортні вузли

Статистичні методи аналізу транспортних систем
Основи теорії управління та організації баз даних

2

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Організація міжнародних перевезень

4

залік

УЕР

Сучасні технології перевезень в межах міжнародної транспортної мережі
Технологічні аспекти міжнародних перевезень

3

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Транспортно-експедиторська діяльність на транспорті

4

залік

УЕР

Актово-претензійна робота
Юридична відповідальність на транспорті
Міжнародне транспортне законодавство

4

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Промисловий транспорт

3

залік

Транспортні вузли

Інтероперабельність транспортних систем
Підприємства автомобільного транспорту

5

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Генеральний план транспортних вузлів

3

екзамен

Транспортні вузли

Генплан і транспорт промислових підприємств
Основи організації морських перевезень

6

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті

3

залік

УЕР

Страхування на транспорті
Система організації митного транзиту

7

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Безпека руху на транспорті

3

екзамен

УЕР

Безпека при складуванні та зберіганні вантажів
Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "магістр")

 
1 курс, ОС "магістр"

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

Економіко-математичні моделі транспортних систем

3

залік

Транспортні вузли

Економіко-математичні моделі та методи оцінки ефективності перевезень.
Економіко-математичні моделі взаємодії видів транспорту.

2

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Безпека транспортного процесу

3

залік

УЕР

Управління безпекою наземного транспорту
Теорія надійності та безпеки на транспорті

3

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Експертиза ДТП

4

екзамен

УЕР

Організація роботи експерта по ДТП
Дослідження та аналіз ДТП

4

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Інтелектуальні технології управління автомобільними перевезеннями

3

залік

Автоматика та телекомунікації

Комп'ютерні технології і системи на автомобільному транспорті
Новітні технології керування автотранспортними процесами

5

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Управлінська практика (вантажні автомобільні перевезення)

4

залік

Транспортні вузли,
УЕР

Управлінська практика (пасажирські автомобільні перевезення)
Управлінська практика (транспортно-експедиторські автомобільні компанії)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "магістр")

 
2 курс, ОС "магістр"

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік і оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

2

2 (1)

Цикл
загальної підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

ЕОМ

Введення у "Інтернет речей" і "Кібербезпеку"
Програмування та моделювання у системі MATLAB