Транспортна інфраструктура

Кафедра здійснює навчання студентів за такими спеціальностями:

  • залізничні споруди та колійне господарство;
  • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;
  • мости та транспортні тунелі; менеджмент організацій; промислове та цивільне будівництво;
  • організація перевезень та управління на транспорті. Налічується 25 дисциплін, які вичитуються викладачами кафедри.

На кафедрі приділяється багато уваги комп'ютеризації навчального процесу та науково-дослідній роботі студентів. Кафедра має ряд власних програмних продуктів спеціального призначення. Викладачами кафедри самостійно або у складі авторських колективів створені винаходи, підручники та навчальні посібники з розрахунків колії на стійкість, взаємодії колії і рухомого складу, стрілочних переводів та земляного полотна, надійності роботи залізничної колії.

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Термін дії сертифікату - до 01.07.2023 р.

Освітня програма: «Залізничні споруди та колійне господарство» за першим (бакалаврським) рівнем.

Освітня програма: «Залізничні споруди та колійне господарство» за другим (магістерським) рівнем

Термін дії сертифікату - до 01.07.2024 р.

Основні напрями навчальної діяльності є: вивчення конструкції та основ проектування залізничної колії та стрілочних переводів, розробка технологічних процесів ремонтів колії, розрахунки стійкості та міцності земляного полотна, розрахунки улаштування безстикової колії, вивчення нормативних вимог утримання та експлуатації колії та її споруд, вивчення вимог ПТЕ та правил безпеки руху поїздів та правил виконання ремонтно-колійних робіт.

Сферою наукової роботи кафедри «Колія та колійне господарство» являються питання улаштування та утримання залізничної колії, удосконалення конструкції її елементів, питання взаємодії колії й рухомого складу, вдосконалення конструкції стрілочних переводів, укладання плітей безстикової колії на мостах, стійкості відкосів земляного полотна, оцінки зносостійкості рейок та елементів стрілочних переводів. Наукова діяльність кафедри базується на дослідженнях Колієвипробувальної галузевої науково-дослідної лабораторії, що є її складовою. Згідно наказу Міністерства транспорту та зв'язку України № 154 від 25.03.2010 р. Колієвипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія призначена головною науковою організацією в Україні з питань впливу на колію й стрілочні переводи.

Кафедра «Колія та колійне господарство» знаходиться: ДНУЗТ, 5 блок, 2 поверх, аудиторія №259.

Основні аудиторії кафедри:

Найменування приміщення, площа (кв. м), кількість робочих (посадкових) місць

Номер аудиторії або місце розташування приміщення

Найменування навчальної дисципліни

Лекційна аудиторія ,      160,0 кв. м., місць – 191.

503                          

Залізнична колія. Колійне господарство.                            Загальний курс залізниць.                       Творчість та дослідження в праці інженера.                                             Нормативно-правова база.                Устрій колії та її ремонт.                 Улаштування та експлуатація залізничної колії.                               Математичні методи та моделі в спеціальних задачах.                         Надійність та технічна діагностика.

Лекційна, аудиторія для практичних занять,           76,0 кв .м, місць -30.

 

258

Системи діагностики колії .            Управління колійним господарством. Улаштування та експлуатація залізничної колії.                                    Творчість та дослідження в праці інженера.                                             Конструкції стрілочних переводів в особливих умовах.                              Залізнична колія.                      Планування міст і транспорт.        Технологічні процеси ремонтно-колійних робіт.                               Технічні специфікації інтероперабельності для систем високошвидкісного транспорту: інфраструктура, рухомий склад.

 

Аудиторія для практичних занять та дипломного проектування, 57,0 кв. м., місць - 30.

      

248

Теоретичні та практичні положення безпеки руху поїздів.                        Безпека руху та ПТЕ залізниць.     АСУ та математичні методи інженерних задач.                       Сучасні інформаційні технології в колійному господарстві.            Технічні специфікації інтероперабельності для класичної інфраструктури та її технічного обслуговування.                       Проектування залізничної колії.     Устрій колії та її ремонт.                                                                   

 

Аудиторія для практичних занять, 108,0 кв. м., місць -30.

0404

Колійне господарство.

Аудиторія для практичних та лабораторних занять, 109,0 кв .м., місць -30.

0404а

Колійне господарство.