П Р А В И Л А
користування залами ПЕОМ
Центру веб-менеджменту
університету

 1. Зали ПЕОМ центру веб-менеджменту призначені для використання студентами і співробітниками (надалі користувачі комп'ютерної техніки та мережевих ресурсів) Університету для проведення навчальної діяльності, наукових досліджень, самостійної роботи, підготовки методичних вказівок, тестів та роботи в «Інтернет», в рамках, що регламентуються Статутом, розпорядженнями керівництва та іншими нормативними документами Університету.
 2. Заняття в залах проводяться  відповідно до  розкладу під керівництвом викладача (в разі його відсутності – старости або чергового по групі), який несе відповідальність за дотримання студентами даних правил і після закінчення занять здає зал відповідальному за нього співробітнику ЦВМ.
 3. Самостійна робота проводиться поза сіткою розкладу занять по запису  відповідно до регламенту роботи інформаційно-обчислювального центру і пред'явленні  документу, що засвідчує особу користувача.
 4. Створювані каталоги (теки) і файли повинні ідентифікувати конкретного користувача.

Користувач ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 1. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Університету, правил  користування залами інформаційно-обчислювального центру, правил охорони праці при роботі на ПЕОМ.
 2. Очікувати викладача перед початком заняття біля ауд. 326 (3-й поверх); в зали ПЕОМ студенти допускаються тільки з викладачем, або з особою, яка його заміщує.
 3. Дбайливо відноситися до майна та обладнання інформаційно-обчислювального центру Університету.
 4. Перевіряти, по узгодженню з відповідальним співробітником ЦВМ, особисті носії інформації, які використовуються у роботі; при виявленні «вірусів», користуватися носіями інформації забороняється.
 5. Використовувати тільки свої каталоги та файли.
 6. При збоях у роботі ЕОМ та пристроїв, виникненні непередбачених ситуацій, «зависаннях» системи звертатися до відповідального за зал співробітника ЦВМ.
 7. При використанні під час роботи в залі власної техніки (ноутбук та ін.), користувач несе особисту відповідальність за електробезпеку та її технічний стан.
 8. Після закінчення роботи привестипорядок робоче місце у порядок і здати його викладачеві або відповідальному співробітнику ЦВМ.
 9. Під час самостійної роботи на ПЕОМ суворо дотримуватися вимог даної інструкції.
 10. Під час занять зберігати особисті речі у відведеному місці залу та слідкувати за їх збереження.

Користувачеві ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 1. Самостійно вмикати (вимикати) ПЕОМ, здійснювати комутацію та переміщення пристроїв ЕОМ; здійснювати перезавантаження операційної системи; змінювати налаштування «робочого столу», панелей управління програм, які використовуються у роботі, мережевих та інших параметрів операційної системи; проводити дії, спрямовані на обмеження або перешкоджання роботі інших користувачів; вчиняти дії, які перешкоджають нормальному функціонуванню обладнання.
 2. Самостійно встановлювати та вилучати  програмне забезпечення, використовувати ПЕОМ в особистих цілях (не передбачених учбовим планом).
 3. Працювати з каталогами і файлами інших користувачів.
 4. Публікувати і передавати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить діючому законодавству.
 5. Перебувати на ЦВМ та у залах ПЕОМ у неохайному вигляді, спортивному одязі (у зимовий період у верхньому одязі), з жувальною гумкою та ін.
 6. Користуватися мобільними телефонами;

Примітка.

 1. За порушення даних правил користувач позбавляється права користуватися ПЕОМ центру веб-менеджменту, а також відшкодовує матеріальний збиток, заподіяний під час роботи.
 2. Користувач, позбавлений права користуватися ПЕОМ допускається в зали ЦВМ тільки за клопотанням декана факультету.

 

Начальник ЦВМ університетуТаранець Ігор Вікторович