Філософія та українознавство

Кафедра здійснює навчання студентів за денною та безвідривною формами навчання на всіх факультетах, а також аспірантів, магістрантів, пошукачів.

НПП секції філософів викладають дисципліни:

 • Філософія;
 • Історія філософії;
 • Філософська антропологія;
 • Історична антропологія;
 • Соціальна антропологія;
 • Філософія природи;
 • Філософія культури;
 • Проблема людини в історії філософії;
 • Антропологічна складова в українськійфілософії;
 • Релігійна та метафізична антропологія;
 • Постмодернізм та проблеми етики;
 • Феноменологія чоловічого й жіночого у європейській культурі;
 • Педагогіка і психологія вищої школи;
 • Основи педагогіки вищої школи;
 • Психологія особистості;
 • Основи психології управління;
 • Соціологія;
 • Гуманістична психологія.

 

Викладання забезпечують досвідчені викладачі:

 

 • проф. Хміль В.В.
 • проф. Малівський А.М.
 • доц. Айтов С.Ш.
 • доц. Снітько Д.Ю.
 • доц. Власова О.П.

НПП секції істориків та філологів викладають дисципліни:

 • Історія та культура України;
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Публічна комунікація та ділова мова;
 • Уведення в наукову діяльність;
 • Історія і теоретичні основи децентралізації влади в Україні.

Викладання забезпечують досвідчені викладачі:

 • проф. Слободянюк М.А.
 • доц. Ляшенко І.С.
 • доц. Радкевич Т.О.
 • ст. викл. Лагдан С.П.

На кафедрі проводяться науково-методичний та теоретичний семінари.

У центрі уваги науковців кафедри проблеми філософії, психології, історії та культури України, краєзнавча тематика, дослідження процесів формування української термінологічної лексики.

Студенти ДІІТу ‒ активні учасники конкурсів, олімпіад. Викладачами секції філологів кафедри вони щороку залучаються до участі в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.

Важливе пізнавальне та виховне значення мають філософські, краєзнавчі, генеалогічні, мовознавчі та літературознавчі дослідження студентів, кращі з яких щороку представляються на секції „Гуманітарні проблеми та міжкультурна комунікація”, яка проходить у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених „Науково-технічний прогрес на транспорті”.

Серцевиною науково-методичної та виховної роботи є Світлиця, лабораторія українознавства, на базі якої створено студентські творчі об’єднання:„Дніпровські обрії”(кер. проф. Слободянюк М.А.),„Джерело”(кер. ст. викл. Лагдан С.П.).

Кафедра отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія з ліцензованим обсягом 10 осіб та спеціальністю 033 Філософія з ліцензованим обсягом 5 осіб.