Прикладна механіка та матеріалознавство

 

Завідувач кафедрою, професор Сергій Васильович Ракша

Кафедра «Прикладна механіка та матеріалознавство» є випусковою кафедрою факультету «Транспортна інженерія».

Здійснюється підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» та за освітнім ступенем «магістр» за денною та за безвідривною формами навчання за спеціальностями  «Галузеве машинобудування» та «Автомобілий транспорт».  Кафедра приймає участь у підвищенні кваліфікації фахівців Укрзалізниці та машинобудівних підприємств.

Підготовка фахівців відбувається з урахуванням тенденцій сучасної освіти та орієнтована на Європейські освітні програми. При цьому значне місце в навчальних планах відводиться вивченню сучасних технологій проектування, виготовлення та експлуатації машин.

Кафедра «Прикладна механіка та матеріалознавство» викладає фундаментальні дисципліни з підготовки фахівців-механіків: «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Технологіний контроль у машинобудуванні», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання», «Динаміка машинного агрегату».

На старших курсах отримуються навички з розрахунку, проектування та експлуатації вантажопідйомних кранів (автомобільних, гусеничних, баштових, залізничних), конвеєрів, будівельних машин (екскаваторів, бульдозерів, скреперів), машин для колійних робіт, засобів автомобільного транспорту.

Конструкторську підготовку доповнюють дисципліни технологічного циклу: «Технологія виробництва і ремонту машин», «Технологія складання машин та механоскладальні цехи», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів», «Програмна обробка на верстатах з ЧПУ».

Теоретичні знання підкріплюються практичною підготовкою. Студенти першого курсу під час проходження навчальної практики на кафедрі отримують робітничу професію – «слюсар з ремонту рухомого складу».

Наукова діяльність кафедри направлена на розробку та підвищення ефективності робочих процесів будівельної техніки, обґрунтування раціональних параметрів приводів підвісних канатних доріг, дослідження впливу зовнішніх факторів на структуру та фізико-хімічні властивості матеріалів, що використовуються у транспортному машинобудуванні.

Бажаємо успіхів у навчанні!

 

Товт Богдан, канд.техн.наук,  інженер-дослідник,  Danieli Heavy Machinery Engineering LLC

У 2010 році я отримав ступінь магістра (роком раніше – бакалавра) на кафедрі «Прикладна механіка» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання».

Теоретичні знання, які я здобув на кафедрі, дозволили мені успішно розпочати науково-дослідницьку діяльність у стінах університету і захистити кандидатську дисертацію у 2012 році.

Практичні знання і навички із розрахунків конструкцій та машин, отримані на кафедрі протягом навчання, стали надійним фундаментом на початку моєї кар’єри у промисловій індустрії у компанії «Danieli», яка входить до світових лідерів з проектування і виробництва обладнання для металообробної промисловості.

Роки навчання в університеті, і на кафедрі «Прикладна механіка» зокрема, згадуються з теплом і вдячністю за високий рівень теоретичної і практичної підготовки, завдяки професіоналізму та педагогічній майстерності викладачів кафедри.