Вагони та вагонне господарство

Звернення завідувача кафедрою

 

                    Ласкаво просимо на сайт кафедри «Вагони та вагонне господарство».

На його сторінках Ви зможете дізнатися про все, що пов’язано з дидактичною, навчально-методичною і науковою роботою колективу кафедри і галузевої науково-дослідної лабораторії «Вагони».

Вагон, особливо пасажирський, складається з багатьох систем, що забезпечують безпеку та комфорт проїзду пасажирів. Це системи електропостачання, електрообладнання, опалення, вентиляції та кондиціонування, гальмівні, санітарно-технічні та інші.

На кафедрі «Вагони та вагонне господарство» працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, які пов’язані з проектуванням, ремонтом і розрахунками параметрів систем вагонів, розрахунками на міцність деталей та вузлів вагонів. Знання, отримані під час навчання за спеціальністю «Вагони та вагонне господарство», мають дуже широкий спектр застосування. Випускники кафедри працюють не тільки на залізничному транспорті, а й у підприємствах комунального господарства (трамвайні депо) та метрополітенах, інших галузях народного господарства.

На кафедрі створені умови для підвищення рівня кваліфікації. Існує магістратура та аспірантура денної та заочної форми навчання.

Особливу увагу в роботі кафедри приділено науковій роботі. Науково-дослідна лабораторія, в склад якої входить випробувальна лабораторія і центр технічної діагностики та неруйнівного контролю, займається випробуваннями нової і модернізованої техніки сучасними засобами вимірювань. Річний обсяг фінансування робіт, які виконує лабораторія, складає 3,0-3,5 млн. гривень.

Ми щиро сподіваємось, що інформація на нашому сайті зацікавить Вас. Очікуємо на плідну співпрацю у навчанні та наукових дослідженнях.

 

З повагою,

завідувач кафедрою,

Кандидат технічних наук, доцент

Рейдемейстер Олексій Геннадійович.

Кафедра «Вагони та вагонне господарство» була заснована водночас із Дніпропетровським інститутом інженерів залізничного транспорту (ДІІТом) в 1930 році.

Головним напрямом діяльності кафедри була підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів для вагонного господарства залізниць та вагоноремонтних заводів.

Навчання студентів освітнього ступеню  «бакалавр» та «магістр» здійснюється за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізація «Вагони та вагонне господарство». Сертифікати відповідно УД 04010183 та УД 04010198, термін дії до 01.07.23 р.

Кафедра також забезпечує навчальний процес з підготовки фахівців за такими ОПП:

- 273 Локомотиви та локомотивне господарство;

- 133 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;

- 141 Електричний транспорт.

На кафедрі викладаються дисципліни професійного напряму: вагони, автоматичні гальма, технологія ремонту вагонів, організація виробництва на ремонтних підприємствах, вагонне господарство, установки кондиціонування повітря і холодильні машини вагонів, електрообладнання вагонів, автоматизація процесів експлуатації і ремонту вагонів та інші.

В практичні заняття проводяться в лабораторіях кафедри, де студенти наочно знайомляться з конструкцією та функціонуванням елементів вагонів.

В учбовий процес інтенсивно впроваджувалось використання  мультимедійних систем, для чого створювалися відповідні спеціалізовані лабораторії, в тому числі з ПЕОМ.

Студенти з 2 по 5 курс проходять практику на вагоноремонтних та вагонобудівних підприємствах.

Щорічно на кафедрі проводяться секції «Удосконалення конструкції та технології ремонту вагонів» та «Неруйнівний контроль на залізничному транспорті» Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». А також секція «Механіка» всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, магістрантів та студентів «Науково-технічний прогрес на транспорті».

 

Cтуденти кафедри приймають активну участь в спортивних та культурних заходах університету

Перший набір у магістратуру за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» у кількості 8 осіб відбувся у 2016 році, випуск – у 2018р. Випускні магістерські роботи захистили з оцінкою відмінно 6 випускників; добре -1.  Рекомендовано до вступу в аспірантуру 4 випускників.

 

На базі кафедри створено Галузеву науково-дослідну лабораторію вагонів (ГНДЛ «Вагони»)

Основні напрямки діяльності:

• надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковій діяльності лабораторії;

• проведення всіх видів натурних випробувань залізничного рухомого складу;

• виконання теоретичних і експериментальних досліджень залізничного рухомого складу і його елементів;

• обстеження технічного стану залізничного рухомого складу з метою визначення залишкового ресурсу і можливості продовження терміну його експлуатації;

• розробка схем навантаження і кріплення вантажів у вагонах;

• розробка комплексних цільових науково-технічних програм;

• технічна експертиза і розробка конструкторської, проектної, нормативно-технічної, технологічної документації для залізничного рухомого складу, його елементів, з безпеки руху, експлуатації та ремонту;

• аналіз і прогнозування технічного стану і тенденцій розвитку вагонобудування, ремонту і експлуатації;

• розробка нових і модернізація існуючих конструкцій пасажирських і вантажних візків і спеціального рухомого складу залізниць та промислового транспорту;

• розробка пропозицій щодо впровадження передового наукового досвіду в вагонному господарстві;

• розробка сучасних технологій ремонту рухомого складу з використанням гнучких поточних ліній;

• вдосконалення техніко-економічних параметрів рухомого складу залізниць, промислового транспорту, метрополітену та міського транспорту;

• експериментальні дослідження пресів і спеціального устаткування.

Деякі виконані роботи:

• Сертифікаційні, приймальні та інші випробування залізничного рухомого складу: на міцність (статичні, ударні визначальні і ходові), ходові динамічні, гальмівні (стаціонарні і ходові), ресурсні, електрообладнання, систем вентиляції, опалення та кондиціонування, експлуатаційні.

• Технічна експертиза технічних умов на візок моделі 18-4129 і колісні пари з касетними підшипниками типу TBU 150.

• Проведення робіт з технічного діагностування (обстеження технічного стану і контрольні випробування) вантажних вагонів експлуатаційного парку, термін служби яких закінчився, на предмет продовження терміну їх експлуатації.

• Розробка нормативної документації "Порядок розробки технічної документації, по розміщенню і кріпленню вантажів в вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом".

• Розробка технічних вимог до автоматизованих систем планування ремонту вантажних вагонів.

• Експертне обстеження технічного стану вагонів.

• Організація та технічний супровід досвідчених маршрутів для експлуатаційних випробувань зразків нової техніки.

• Дослідження пошкоджень осей колісних пар вантажних вагонів і визначення терміну їх експлуатації.

• Дослідження можливості удосконалення конструкції клинового гасителя коливань візка вантажного вагона.

 

 Проведення передпроектних досліджень, розробка та узгодження з УЗ технічних вимог до пневматичного підвішування візків пасажирських вагонів.

• Розробка місцевих технічних умов розміщення та кріплення труб в піввагонах.

• Розробка місцевих технічних умов конусного завантаження феросплавів в великотоннажні контейнери.

• Розробка місцевих технічних умов розміщення великотоннажних контейнерів в піввагонах.

• Технічне обґрунтування та розрахунок навантажень на візок і кузов купейного вагона при переобладнанні 9-го купе під душ-купе.

• Розрахунок характеристик ресорного підвішування візка моделі 18-7020.

• Дослідження існуючих зразків нової техніки їх елементів за результатами випробувань.

• Проведення досліджень з виявлення причин виникнення дефектів на поверхні кочення коліс.

• Дослідження, розробка технології і випробування модернізації візків моделі 18-100 з метою підвищення безпечної швидкості руху вантажних вагонів до 100 км / год.

• Розробка методики аналітичних досліджень колесо-бандажної продукції з урахуванням зовнішніх навантажень і теплового потоку при гальмуванні для заданих умов експлуатації.

• Підготовка та затвердження технічної документації, науковий супровід та контрольні перевірки правильності виконання робіт з технічного діагностування пасажирських вагонів на відповідність нормативним документам.

• Експериментальна перевірка теплоізоляційних властивостей кузовів пасажирських вагонів при використанні нових теплоізоляційних матеріалів при проведенні КВР і КРП.

• Розрахунок вагона-автомобілевоза моделі 11-835-01 на візках КВЗ-ЦНИИ.

• Обстеження технічного стану, технічне діагностування пасажирських вагонів, термін служби яких закінчився, обробка, аналіз, підготовка та узгодження технічного рішення про продовження терміну служби вагонів.

alt: Міжнародна діяльність кафедри

 

Телефон для довідок: (056) 374-00-69