Автоматика та телекомунікації

Кафедра «Автоматика та телекомунікації» є випускаючою й готовить фахівців з вищою освітою за наступними спеціальностями:

Підготовка ведеться за денною та заочною формами навчання. Підготовка бакалаврів проводиться також по скороченій формі навчання (3 роки) для випускників технікумів та коледжів на базі диплома молодшого спеціаліста. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми програмами на наступних рівнях вищої освіти:

При кафедрі відкрита аспірантура та докторантура, що дає можливість здобувачам отримати науковий ступінь доктора філософії та доктора наук.

Підготовка фахівців включає освоєння комп’ютерних технологій, мікроелектроніки та мікропроцесорної техніки, залізничної автоматики, теорії електрозв’язку, а також дисциплін спеціальної підготовки з систем керування рухом поїздів, систем цифрового та мобільного зв’язку.

Спеціальності

Випускники отримують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатися проектуванням і обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів, в тому числі автоматизованих систем управління рухом поїздів.

Підготовка фахівців спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих і телекомунікаційних систем, вивчення та вдосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем.

  • Спеціальність «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Спеціалізація «Автоматика та автоматизація на транспорті»)
  • Спеціальність «Залізничний транспорт» (Спеціалізація «Системи управління рухом поїздів»)

Після отримання освітнього рівня «бакалавр» за даними спеціальностями випускники мають право отримати ступінь «Магістр» європейського зразка за спеціальностями:

Під час навчання студенти мають можливість:

  • пройти навчання в провідних університетах Франції, Німеччини, США, Польщі, Латвії, Литви, Китаю в тому числі з отриманням дипломів цих університетів
  • взяти участь в міжнародних проектах з підготовки магістрів MISCTIF, SITISET, MieGVF, CRENG;
  • щорічно підвищувати рівень своїх знань англійської, німецької, польської, французької та китайської мов як в університеті, так і в провідних університетах Європи та Китаю;
  • отримати гранти і стипендії Європейської комісії.

Перспективи працевлаштування

Випускники цих спеціальностей можуть працювати:

  • в підрозділах магістрального («Укрзалізниця») транспорту, які займаються обслуговуванням і проектуванням систем автоматики.
  • на залізничному транспорті промислових підприємств (металургійні і гірничодобувні підприємства, морські порти та інші)
  • на підприємствах зв'язку («Укртелеком», «Укрзалізниця», оператори мобільного зв'язку)
  • в науково-дослідних і проектно-конструкторських установах.

 

Шановні залізничники!

При прийомі на навчання для отримання рівня вищої освіти «магістр» крім тестування на базі університетів абітурієнтам потрібно було складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови та отримати сертифікат за даним екзаменом з регіонального центру оцінювання якості освіти. Зважаючи на не досить високий рівень знань з іноземної мови у студентів що отримали дипломи бакалаврів, особливо по заочно-дистанційній формі навчання, дуже багато студентів не змогли поступити на навчання цього року, так як не скали ЄВІ. Проте при вступі на навчання до магістратури з дипломом спеціаліста з будь якої іншої спеціальності складати ЄВІ з іноземної мови не потрібно, а достатньо скласти доволі просте тестування на базі університету. В зв’язку з цим, доводимо до вашого відома що Дніпровський національний університет залізничного транспорту (ДІІТ) проводить додатковий набір на заочну форму навчання для отримання рівнях вищої освіти «магістр». Подача документів з 19 жовтня по 16 листопада цього року. Поступати на навчання без складання ЄВІ мають право абітурієнти з дипломами спеціалістів з будь яких спеціальностей, а не тільки залізничних. Для вступу до університету необхідно в приймальну комісію в зазначений термін подати диплом спеціаліста, а також 4 фотокартки, ксерокопію паспорта, облікової картки платника податків, військового документа (військовий квиток або приписне посвідчення) і пройти просте тестування по спеціальності та іноземній мові в університеті. Після цього студент буде зарахований на навчання за контрактною формою вже в поточному році, тобто навчатись офіційно починаєте відразу після вступу. Вартість навчання по нашій 151спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» складає 11 тисяч 680 гривень за рік.

 

При прийнятті рішення про доцільність вступу до університету саме зараз, необхідно прийняти до уваги те, що при вступі на навчання до магістратури наступного року велика ймовірність того що ЄВІ необхідно буде складати всім бажаючим отримати рівень вищої освіти «магістр». Також необхідно враховувати що вартість навчання в 11680 грн. за рік зберігається тільки для тих, хто поступає на навчання цього року. Вже при вступі до університету наступного року вартість навчання буде вищою. Отримати додаткову інформацію по даному питанню можна на сайті університету, за телефоном +38 056 371 51 10 приймальної комісії, або за телефоном 0674438535 безпосередньо у викладача кафедри «Автоматика та телекомунікації» Маловічко Володимира Володимировича.

 

Шановні випускники коледжів та технікумів!

На сайті Міністерства освіти і науки України розміщено новий проект Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році. За новими Умовами абітурієнт з наступного року після закінчення коледжу має право вступати до закладів вищої освіти лише з сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови та математики. Таким чином випускники які закінчили технікум або коледж, при бажанні поступити на навчання в будь який університет і мають сертифікат ЗНО з української мови повинні будуть здавати додатково ЗНО з математики, що доволі проблематично так як рівень знань з математики у випускників коледжів не завжди достатній для отримання позитивних результатів з ЗНО.

В зв’язку з цим, доводимо до вашого відома що Дніпровський національний університет залізничного транспорту (ДІІТ) проводить додатковий набір випускників технікумів та коледжів на заочну форму навчання. Подача документів з 19 жовтня по 16 листопада цього року. Поступати на навчання за скороченим терміном (студенти навчаються 2 роки 10 місяців до отримання рівня вищої освіти «бакалавр»), мають право випускники будь яких технікумів та коледжів, а не тільки залізничних. Для вступу до університету необхідно подати до приймальної комісії у зазначений термін диплом молодшого спеціаліста, сертифікат ЗНО з української мови та літератури, а також 4 фотокартки, ксерокопію паспорта, облікової картки платника податків, військового документа (військовий квиток або приписне посвідчення) і пройти просте тестування по спеціальності в університеті. Після цього студент буде зарахований на навчання за контрактною формою вже в поточному році, тобто навчатись офіційно починаєте відразу після вступу. Вартість навчання по нашій 151 спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» складає 7 тисяч 100 гривень за рік.

При прийнятті рішення про доцільність вступу до університету саме зараз, необхідно прийняти до уваги те, що якщо Умови прийому на наступний рік будуть затверджені в такій формі як зараз вказано на сайті Міністерства освіти, то вступ до університету зараз, це остання можливість отримати заочно вищу освіту без складання ЗНО з математики. Також необхідно враховувати що вартість навчання в 7100 грн. за рік зберігається тільки для тих, хто поступає на навчання цього року. Вже при вступі до університету наступного року вартість навчання буде вищою. Отримати додаткову інформацію по даному питанню можна на сайті університету, за телефоном +38 056 371 51 10 приймальної комісії, або за телефоном 0674438535 безпосередньо у викладача кафедри «Автоматика та телекомунікації» Маловічко Володимира Володимировича.