Фізика та прикладна математика

Кафедра «Прикладна математика» входить до складу факультету «Комп'ютерних технологій і систем» Дніпровського інституту інфраструктури і тарнспорту, та здійснює математичну підготовку студентів, які вчаться на цьому факультеті.

Кафедра створена 29 грудня 1965 року на факультеті обчислювальної техніки, що згодом був перейменований в факультет технічної кібернетики. Майже 25 років (з 01.09.73 по 01.09.97 р.) кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Єгоров О.І. – всесвітньо відомий спеціаліст з оптимального управління. З 2019 року  кафедрою завідує кандидат фізико–математичних наук, доцент Михайлова Т.Ф.

Професорсько-викладацький склад кафедри це: 4 доценти, 1 старший викладач.