23 березня 1930 року рішенням Ради Народних Комісарів УРСР Дніпропетровський політехнікум шляхів сполучення був перетворений в інститут інженерів транспорту. Ця дата є днем заснування Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту (ДІІТ). У цьому ж році в складі механічного факультету інституту була організована кафедра "Паровози". Велику допомогу в організації кафедри зіграла Єкатерининська залізниця. Поряд із щедрою матеріально-технічною допомогою на кафедру були спрямовані найбільш кваліфіковані інженери для керівництва курсовим і дипломним проектуванням. Деякі з них перейшли на постійну роботу. Також у їхньому числі був широко освічений, із багатим виробничим досвідом, інженер, начальник служби тяги Єкатерининської дороги Л.П.Лебедєв, який очолив кафедру паровозів. Кафедра "Паровози" у 1931 році брала участь в освоєнні експлуатації в депо Нижньодніпровськ-Вузол паровозів Та і Тв, у 1932 році в депо Червоний Лиман - першого радянського потужного вантажного паровоза ФД, у 1933 році в депо Мелітополь першого радянського потужного пасажирського паровоза ИС.

  

В.М. Тверітін 
Завідувач кафедри 1937 -1980 р.р.

У 1937 році очолив кафедру "Паровози" В.М.Тверітін. У 1940 1941 роках під керівництвом В.М.Тверітіна за завданням Народного Комісара шляхів сполучення СРСР проводилися випробування паровозів із новою системою пиловугільного опалення.

Під час Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу з фашистською Німеччиною і її союзниками із серпня 1941 по серпень 1944 року ДІІТ знаходився в евакуації. Кафедра в складі механічного факультету працювала в Томськом електромеханічному інституті інженерів залізничного транспорту.

Після визволення України ДІІТ повернувся в рідне місто, у серпні 1944 року з евакуації прибув останній ешелон. У 1944 році з кафедри "Паровози" була виділена кафедра "Рухомий склад і тяга поїздів", а потім у 1945 році були організовані кафедри "Паровозне господарство" і "Ремонтні заводи". 
У 1945 1950 роках співробітники кафедри "Паровозне господарство" розробляли і впроваджували технологічні процеси ремонту паровозів у депо Дніпропетровськ, Долгінцево, Верховцево, П'ятихатки і Пологи. У процесі цієї роботи намітилися серйозні наукові напрямки як в області експлуатації, так і в області конструкції паровозів. Співробітники кафедри займалися питаннями прискорення обороту локомотивів і організації підйомного і промивного ремонтів паровозів.

При дослідженні організації експлуатації паровозів у депо Нижньодніпровськ - Вузол були виявлені значні резерви, використання яких забезпечило дострокове виконання цим депо виробничих планів. Доценти кафедри Г.Г. Бондарь, В.М. Тверітін та інші запропонували раціоналізацію технологічного процесу підйомного ремонту паровозів і розробили новий технологічний процес. У результаті впровадження нової технології, простій паровозів у підйомному ремонті скоротився на 90 - 95 годин. Досліджуючи питання підвищення технічної швидкості і подовження міжпромивчих пробігів паровозів, доцент Е.З. Воскобойник виявив, що пара у локомотивів серії ФД надмірно волога, що знижувало ККД паровозів, і в результаті великої наукової праці при участі робітників паровозної служби залізниці і депо Нижньодніпровськ - Вузол був сконструйований і встановлений на одному із паровозів серії ФД новий інжектор - паровисушувач. 

У багатьох депо залізниць впроваджувалася нова технологія промивання паровозів, розроблена доцентами Г.Г. Бондарем, В.М. Тверітіним, З.З. Рудяковим, В.В. Клином. У результаті простій паровозів у промивчому ремонті скоротився зі 100 до 14-16 годин, тобто майже в 7 разів. Про ефективність наукових досліджень, проведених у той час кафедрою, говорить і той факт, що одне тільки впровадження на 8 паровозах серії ФД інжекторів нового типу, дозволило знизити витрату палива на 4-5 відсотків, заощадити воду, подовжити термін служби елементів пароперегрівача, золотникових і поршневих кілець, значно полегшити роботу паровозних бригад. 

У 1953 році В.М. Тверітін успішно захистив у МІІТі докторську дисертацію "Якісні характеристики палив для паровозів" і став першим доктором технічних наук в історії кафедри. 

У 1955 році кафедри "Рухомий склад і тяга поїздів", "Паровозне господарство" і "Ремонтні заводи" були об'єднані в одну кафедру "Рухомий склад і тягове господарство". Цю кафедру очолив професор В.М. Тверітін 

У 1955 1960 роках співробітники кафедри внесли вагомий внесок в освоєння нових видів тяги на залізницях країни. Потрібно було в стислий термін розробити нові технології ремонту магістральних і маневрових тепловозів в умовах існуючих паровозних депо, виконати тягові розрахунки, створити режимні карти водіння поїздів . У розпорядженні кафедри був динамометричний вагон, що використовувався для тягово-енергетичних випробувань тепловозів. Під керівництвом професора В.М.Тверітіна тягові випробування проводилися на ділянках Придніпровської, Донецької та Північно - Кавказької залізниць. У цих випробуваннях приймали активну участь доценти Рудяков 3.3., Бовін А.А., старший викладач Корховий П. Л. Доцентом Бовіним А. А. була написана книга "Переобладнання паровозних депо в тепловозні", що зіграла велику роль у період активного впровадження тепловозної тяги. 

У 1957 році кафедра випустила першу групу інженерів шляхів сполучення механіків за фахом "Тепловози і тепловозне господарство". Багато хто з них стали видатними керівниками: Олійник П.А. тривалий час очолював відділ кадрів МШС; Грабовський М.Н. став начальником Львівської залізниці; Фелось В. П. став заступником начальника Південно - Західної Залізниці; Купрієнко О.Г. - відповідальний робітник Головного Управління локомотивного господарства МШС; Марков В.Г. тривалий час очолював службу локомотивного господарства Придніпровської залізниці. Качаловський Є.В. перший секретар Дніпропетровського обкому, Каблуков В.А. ректор ДІІТу (з 1976 по 1997). 

У 1964 році кафедра "Рухомий склад і тягове господарство" була перейменована в кафедру "Локомотиви і локомотивне господарство". 

У грудні 2006 року до століття з дня народження видатного ученого і педагога, першого завідувача кафедрою В.Н. Тверитина в університеті проведені "Тверітінські читання".
 

M.Л. Коротенко 
Завідувач кафедри 1980 -1984 р.р.У 1960-1970 роках гостро стало питання надання допомоги промисловим підприємствам у справі освоєння нових видів тяги і співробітники кафедри включилися в цю важливу роботу. 

Тривалий час кафедра залишалася єдиною серед транспортних ВУЗів, що здійснювала підготовку кадрів вищої кваліфікації для навчальних, дослідницьких, проектних інститутів, організацій і підприємств, що займалися питаннями удосконалення роботи промислового залізничного транспорту.

По тематиці, пов'язаній з поліпшенням роботи локомотивів промислового транспорту захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: Гагін Л.Ф. (начальник локомотивного депо Криворізького гірничобагачувального комбінату); Варфоломеєв В.У.; Хоружий А.С. (начальник транспортного управління Міністерства чорної металургії СРСР); Мухін Ю.П., Забєлін Г.Д., Бєлан А.П. (відповідальні працівники Всесоюзного науково-дослідницького інституту промислового транспорту (ПромтрансДІІпроект); Вознюк В.Н. (начальник відділу надійності і діагностики Всесоюзного науково-дослідницького тепловозного інституту) і інші.

У 1974 році доцент М.Л. Коротенко на вченій спеціалізованій раді в ДІІТі захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою "Дослідження стійкості руху рейкових екіпажів і визначення їхніх раціональних параметрів" і в 1974 році був обраний професором кафедри, а в 1979 році став завідувачем кафедрою. Період із 1979 по 1983 рік характеризуються великим внеском співробітників кафедри в експериментально-теоретичні дослідження з підвищення ефективності використання локомотивів магістрального і промислового транспорту.
 

Т.Ф. Кузнєцов 
 Завідувач кафедри 1984 -1992 р.р.

У 1984 році кафедру очолив професор Т.Ф. Кузнєцов. Наукова діяльність кафедри була спрямована на підвищення надійності локомотивів і створення діагностичних систем, що дало можливість підвищити ефективність використання локомотивів. Традиція кафедри була продовжена в області удосконалювання конструкції та експлуатації промислового транспорту. По тематиці підвищення надійності тягового рухомого складу промислового траспорта під керівництвом професора Кузнєцова Т.Ф. були захищені співробітниками кафедри дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Боднарем Б.Є., Ляшуком В. М., Сердюком В.Н., Капіцей М.І. Під керівництвом доцента Боднаря Б.Є. була спроектована і побудована перша в країні діагностична станція для випробування тепловозів із гідравлічною передачею потужності; розроблялися різноманітні діагностичні пристрої, був побудований перший конролепридатний тепловоз. 

У 1987 року був виданий підручник "Тепловози промислового транспорту". Автори цього підручника професор Тверітін В.М, професор Коротенко М.Л. і доценти Варфоломєєв В.У., Воскобойник Е.З., Іванов М.І., Красильников В.М. 

Вагомий внесок співробітники кафедри зробили в дослідження надійності дизелів промислових і магістральних тепловозів серії ТГМ-4 і 2ТЭ116 по договорах із Центральним дизельним інститутом. Дослідження проводилися в умовах України, Сибіру, Середньої Азії, Далекого Сходу та Півночі країни бувшого СРСР. Логічним завершенням цих робіт стало створення надійних тепловозних дизелів другого покоління.
 

В.А. Федорець 
Завідувач кафедри 1992 - 2000 р.р.

Доцентами В.М. Красильниковим, В.Н. Сердюком був розроблений оригінальний ультразвуковий метод просочування обмоток якорів електричних машин тепловозів, що у 1985 році був відзначений дипломом Центрального правління НТО залізничного транспорту СРСР. Доцентом Сердюком В.Н. отримане авторське посвідчення СРСР і патент України на автономний перетворювач напруги. 

У 1990 році завідувачем кафедрою був обраний по конкурсу В.А. Федорець. На кафедрі поглибилися й одержали подальший розвиток теоретичні дослідження в області удосконалення складних систем локомотивів і локомотивного господарства. Логічним завершенням цих робіт став захист у 1991 році докторської дисертації В.А. Федорцем "Визначення раціональних параметрів систем тепловозів методом вузлових точок". 

Професором В.А. Федорцем опубліковано більш 100 наукових праць, головна тематична спрямованість яких пов'язана з удосконаленням технічних систем локомотивів. Ним розроблений новий метод багатофакторного дослідження складних процесів, внесений вагомий науковий вклад у розвиток теорії багатофакторного експерименту, створені основи теорії функціональної подоби. Під впливом його наукових праць одержала подальший розвиток теорія технічної експлуатації локомотивів. 

У 1993 році кафедра "Локомотиви і локомотивне господарство" була перейменована в кафедру "Локомотиви". 

Під керівництвом доцента Л.Ф. Гагіна була проведена велика науково - дослідницька робота з застосування на тепловозах вітчизняних модифікаторів палива, що дозволило зменшити в експлуатації витрати палива на 6-9 %. За результатами цих випробувань Укрзалізницею було рекомендовано перевести весь парк тепловозів на роботу з модифікованим паливом.Б.Є.Боднар
 

Б.Є. Боднар 

Завідувач кафедри
з 2000 по 2015 роки,

з грудня 2021 – по теперішній час.

 

У 1997 році відбувся захист докторської дисертації Б.Є. Боднаря "Теоретичні основи, досвід створення систем випробування та діагностування тепловозів із гідравлічною передачею". 

Трудову діяльність Боднар Борис Євгенович розпочав у локомотивному депо Миколаїв, помічником машиніста тепловоза після закінчення Одеського технікуму залізничного транспорту. Потім служив в армії.  Після закінчення ДІІТу працював  на кафедрі в науково-дослідному секторі, а потім  на посадах асистента, доцента, професора, а з 2002р. до 2015р. на посаді    проректора з навчальної роботи ДІІТу та завідувача кафедрою «Локомотиви» (за сумісництвом). З 2009 р. до грудня 2021 р. працював на посаді першого проректора університету та професора кафедри «Локомотиви» за сумісництвом. 

     Під час роботи на кафедрі у 1987 році після закінчення аспірантури під керівництвом доктора технічних наук, професора Кузнєцова Тимофія Федоровича захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методів випробування та діагностування тепловозів з гідродинамічною  передачею». У 1997 році відбувся захист докторської дисертації Б.Є. Боднара на тему "Теоретичні основи, досвід створення систем випробування та діагностування тепловозів із гідравлічною передачею" (під керівництвом  професора КузнєцоваТ.Ф.).                                           

        Значний науковий внесок професором Боднарем Б.Є. був зроблений у розробку теорії діагностування і створення автоматизованих діагностичних систем локомотивів. Під його керівництвом здійснюються дослідження в області підвищення надійності локомотивів і удосконалення систем їхнього утримання. Брав участь у виконанні науково-технічної програми «Реструктуризація залізничного транспорту України» і Державної програми «Електротехніка» у розділі «Розробка і виготовлення нового покоління українських електровозів». Член незалежної експертної комісії з виявлення причин транспортних пригод та сходів рухомого складу на залізничному транспорті України. Керував робочою групою з розробки складових системи стандартів вищої освіти з напряму «Залізничний транспорт» Міністерства освіти і науки України. Приймав активну участь у виконанні ряду міжнародних проектів Європейського союзу з розробки магістерських програм для залізничного транспорту України.

Професор Боднар Б.Є. багато років був головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та кілька років був членом експертної ради з технології та проблем транспортного комплексу Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Професор Боднар Б.Є. є автором понад 200 наукових та науково-методичних робіт: монографій, підручників, навчальних посібників, словників, наукових статей, авторських свідоцтв та патентів,  тощо. Є керівником тем  ряду науково-дослідних робіт кафедри, які впроваджені на виробництві. Так, наприклад, в локомотивному депо Дніпровського металургійного комбінату була створена і побудована перша в Україні випробувальна діагностична станція для тепловозів із гідропередачею.

      Під керівництвом професора Боднара Б.Є. підготовлено та захищено в 2000 році Мосендзом А.І. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Моделювання роботи локомотивного парку і вибір раціональних потужностей тягових одиниць".  В 2005 році аспірант Очкасов О.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою "Удосконалення бортової системи діагностування електровоза". В 2007 році захищені кандидатські дисертації аспірантом Бобирем Д.В. на тему "Вибір раціональних режимів ведення вантажного поїзда з електричною тягою" та аспірантом Болжеларським Я.В. за темою "Удосконалення нормування витрат дизельного палива маневровими тепловозами". У травні 2010 року відбувся захист докторської дисертації доцентом М.І. Капіцей "Розвиток наукових основ удосконалення систем утримування тягового рухомого складу". У 2017 році  аспірант Кислий Д.М. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення енергоефективності ведення вантажних поїздів тепловозами»

          За багаторічні особисті досягнення у підготовці висококваліфікованих кадрів для залізничного транспорту  та значний внесок у розвиток транспортної науки України професору Боднару Б.Є. указом Президента України  присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України” (2000 р. ),  нагороджено  відзнакою Президента України орденом “За заслуги” III ступеня (2020р). Він також нагороджений відзнаками Верховної ради України, Міністерства транспорту України, почесною галузевою відзнакою «Почесний залізничник» (1999 р.) та відзнаками залізниць України. 

      У 1999 році професора Боднара Б.Є. обрано академіком Транспортної Академії України.

     З грудня 2021р. – професора Боднара Бориса Євгеновича  призначено в.о. завідувача кафедри «Локомотиви» до обрання за конкурсом.

Випускники спеціальності 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації «Локомотиви та локомотивне господарство» володіють сучасними методами проектування, ремонту й експлуатації локомотивів. Підготовка по спеціальних дисциплінах опирається на наукові школи, створені професорами В.Н. Тверітіним, Т.Ф. Кузнєцовим, М.Л. Коротенко, В.А. Федорцем, Б.Є. Боднарем.

М. І. Капіца

Завідувач кафедри
з 2015 по 2021 роки

Починаючи з 2015 року до грудня 2021 року кафедру очолював д.т.н., професор Капіца Михайло Іванович. Колом наукових інтересів професора Капіци М.І. є удосконалення систем утримування локомотивів, як магістрального так і промислового залізничного транспорту. В грудні 2015 року професор Капіца М.І. був обраний до складу науково методичної ради сектору вищої освіти Міністерства освіти та науки України.