Транспортна інженерія

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
 2 курс
№ пакетаКурс/ семестрШифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
12 (1)Цикл загальної підготовкиТеорія ймовірностей та математична статистика4залікВища математика
Спец.глави вищої математики та їх застосування
Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач
22 (2)Цикл загальної підготовкиФілософія4екзаменФілософія та соціологія
Філософська антропологія
Історія філософії як передбачення майбутнього
32 (2)Цикл загальної підготовкиОснови екології та безпека життєдіяльності4залікБезпека життєдіяльності
Основи загальної екології
Валеологія та безпека життєдіяльності
Екологія людини
42 (2)Цикл загальної підготовкиЗагально-залізнична практика (магістральний транспорт)4залікЛокомотиви
Загально-залізнична практика (промисловий транспорт)
Стажування в інформаційних центрах регіональних філій

Форма для реєстрації вибіркових дисциплін для студентів 2 курсу навчання

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс
№ пакетаКурс/ семестрШифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
13 (1)Цикл професійної підготовкиОснови електроніки та автоматики рухомого складу4екзаменЛокомотиви
Перетворювальна техніка та автоматичні системи тягового рухомого складу
Мікропроцесорні системи управління та перетворювачі тягового рухомого складу
23 (2)Цикл професійної підготовкиТягові електричні машини та перетворювачі локомотивів магістрального транспорту4екзаменЛокомотиви
Тягові електричні машини та перетворювачі локомотивів промислового транспорту
Електричні машини рухомого складу
33 (2)Цикл професійної підготовкиСАПР в локомотивному господарстві9залікЛокомотиви
Автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва
Основи САПР в локомотивобудуванні
43 (2)Цикл професійної підготовкиЕлектричне обладнання локомотивів магістрального транспорту8екзаменЛокомотиви
Електричне обладнання локомотивів промислового транспорту
Експлуатація та обслуговування електричного обладнання рухомого складу
5

3(2)

Цикл професійної підготовкиВиробнича практика (магістральний  транспорт)4залікЛокомотиви
Виробнича практика (промисловий  транспорт)
Виробнича практика (інформаційні центри  регіональних філій)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс
№ пакетаКурс/ семестрШифр дисципліниНазва дисципліниКредит ЄКТСФорма підсумкового контролюКафедра
14 (1)Цикл професійної підготовкиПТЕ та безпека руху магістрального транспорту3залікЛокомотиви
ПТЕ та безпека руху промислового транспорту
Транспортна безпека та розслідування аварій
24 (1)Цикл загальної підготовкиОснови охорони праці3екзаменБезпека життєдіяльності
Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист
34 (2)Цикл професійної підготовкиТеорія локомотивної тяги магістрального транспорту4екзаменЛокомотиви
Теорія локомотивної тяги промислового транспорту
Теорія систем автоматичного управління
44 (2)Цикл професійної підготовкиЕксплуатація локомотивів та локомотивне господарство промислового транспорту4екзаменЛокомотиви
Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство магістрального транспорту
Система менеджменту якості у локомотивному господарстві
54 (2)Цикл професійної підготовкиОрганізація та планування виробництва5екзаменЛокомотиви
Організація та планування ремонту рухомого складу в умовах промислових підприємств
Основи логістики та організація ремонту рухомого складу залізниць

 Увага!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакету на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр")

 
1 курс ОС "Магістр"

пакета

Курс/

семестр

Шифр

дисципліни

Назва дисципліни

Кредит

ЄКТС

Форма

підсумкового

контролю

Кафедра

1

5(1)

Цикл

загальної

підготовки

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Профілактика та локалізація техногенних аварій і катастроф

Безпека виробничих процесів

2

5(1)

Цикл

професійної

підготовки

Математичні методи та моделі в спеціальних задачах

6

залік

Локомотиви

Математичне моделювання процесів у локомотивному господарстві

Математичне моделювання систем локомотивів

3

5(2)

Цикл

загальної

підготовки

Основи педагогіки

3

залік

Філософія та соціологія

Педагогіка і психологія управління соціальними системами

Педагогіка і психологія вищої школи

4

5(2)

Цикл

професійної

підготовки

Рухомий склад високошвидкісних магістралей

5

екзамен

Локомотиви

Основи високошвидкісного транспорту

Загальні принципи організації експлуатації, технологія та управління рухом поїздів на високошвидкісних магістралях

5

5(2)

Цикл

професійної

підготовки

Виробнича практика (магістральний транспорт)

4

залік

Локомотиви

Виробнича практика (промисловий транспорт)

Виробнича практика (інформаційні центри регіональних філій)

 Увага!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакету на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр")

 
2 курс ОС "Магістр"

пакета

Курс/

семестр

Шифр

дисципліни

Назва дисципліни

Кредит

ЄКТС

Форма

підсумкового

контролю

Кафедра

1

6(1)

Цикл

загальної

підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік і оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств

Управління змінами на транспорті

2

6(1)

Цикл

загальної

підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

Електронні обчислювальні машини

Інформаційні технології в локомотивному господарстві

Інформаційні системи управління залізничним транспортом