Електротехніка та електромеханіка

Кафедра «Електротехніка та електромеханіка» вітає Вас в одному з найкращих вищих навчальних закладів України – Українському державному університеті науки і технологій. Наш колектив веде роботу з підготовки висококваліфікованих фахівців:

  1. в галузі 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», у рамках освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» освітніх ступенів: бакалавр та магістр, у тому числі зі скороченим терміном навчання для осіб, які здобули освітній ступень молодшого спеціаліста за спорідненими напрямами.
  2. в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт», у рамках освітньої програми «Електромобілі» освітнього ступеня бакалавр.

Випускники кафедри отримують ґрунтовну сучасну освіту європейського рівня, мають досвід з застосування обладнання ведучих світових фірм-виробників (Hitachi, Schneider-electric, SEW-Eurodrive, INVT, Kinco, Етал та ін.).

Невід’ємною частиною процесу навчання є робота із специфічним програмним забезпеченням з метою отримання практичних навичок використання IT при створенні, експлуатації та ремонті вузлів і систем електроприводів та їх систем керування.

Віднедавна кафедра розпочала підготовку фахівців бакалаврського рівня за освітньою програмою «Електромобілі». Започаткування даної освітньої програми є відповіддю на постійно зростаючий попит у фахівцях, оскільки світовий ринок електромобілів невпинно та інтенсивно зростає.

Колектив кафедри активно працює над модернізацією учбових лабораторій. За останні роки створено близько десятка нових лабораторних стендів, за допомогою яких студенти кафедри отримують змогу працювати з сучасними зразками перетворювальної техніки та засобів автоматизації. Кафедра добре забезпечена обчислювальною технікою. В розпорядженні студентів є клас персональних комп’ютерів. Кафедра налагоджує контакти з провідними фірмами, які спеціалізуються на випуску необхідного електротехнічного обладнання.

Спеціальність акредитована за найвищим четвертим рівнем акредитації. При кафедрі працює аспірантура.

 

Інформація про спеціальності в форматі презентації PowerPoint