Електротехніка та електромеханіка

Протоколи та витяги

Витяг з протоколу засідання кафедри ЕТЕМ №1 від 31_08_2021 р ОП Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті 141 магістри

Витяг з протоколу засідання кафедри ЕТЕМ №1 від 31_08_2021 р ОП Електроенергетика та електромеханіка 141 бакалаври

Витяг з протоколу ради факультету УЕП №1 від 09.09.2021 р ОП Електромобілі 274 "Автомобільний транспорт" бакалаври 

Витяг з протоколу засідання кафедри ЕТЕМ №1 від 31.08.2021 р. ОП Електромобілі 274 бакалаври

Витяг з протоколу засідання кафедри ЕТЕМ №14 від 21.03.2022 р. зміни до ОП Електромобілі

Витяг з протоколу засідання кафедри № 1 від 1 вересня 2020 р. (приведення ОП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, до вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору)

Витяг з протоколу засідання кафедри № 3 від 28 вересня 2020 р. (семінар-дискусія на тему «Освітня програма: компетенції, результати навчання та індивідуальна траєкторія підготовки здобувачів освіти»)

Витяг з протоколу засідання кафедри № 3 від 28 вересня 2021 р. (аналіз ефективності та якості поточної ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)