Електротехніка та електромеханіка

 

 
СИЛАБУС БАКАЛАВРИ

Електропривод машин і механізмів - 2022 133 Галузеве машинобудування (ОП Експлуатація та ремонт техніки держспецтрансслужби)
Електропривод транспортних засобів - 2022 133 Галузеве машинобудування (ОП Експлуатація та ремонт техніки держспецтрансслужби)

Теоретичні основи електротехніки-2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Надійність та уніфікація електричних машин та електричних апаратів електроприводів - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромехані
Надійність та діагностика електромеханічних систем -2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Надійність і випробування електрообладнання електроприводів - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехніка - 2022 151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (ОП Автоматика та автоматизація на транспорті)
Електротехніка - 2022 133 Галузеве машинобудування (ОП Експлуатация та ремонт техніки Держспецтрансслужби)
Електротехніка - 2022  273 Залізничний транспорт (ОП Системи керування рухом поїздів)
Електричні вимірювання -2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні апарати - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні машини - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електромеханічні системи автоматичного керування з електроприводом - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Елементи автоматизованого привода та систем керування - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи керування електроприводом - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Теорія автоматизованого електропривода та промислових установок - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Теорія електропривода - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Теорія електропривода транспортних засобів - 2022 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 
СИЛАБУС МАГІСТРИ