Комп'ютерних технологій і систем

Вибіркові дисципліни - 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс)

 
1 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1/2

Цикл загальної

підготовки

Основи загальної екології

4

залік

Безпека життєдіяльності

Екологія людини

2

1/1

Цикл загальної

підготовки

Інженерна графіка

4

залік

Графіка

Системи автоматизованого проектування
Комп'ютерна графіка

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)   

 
2 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

 

2/2

Цикл загальної

підготовки

Філософія

4

 

 

екзамен

 Філософія та соціологія

Проект людини в філософії
Філософська антропологія

2

2/2

Цикл загальної

підготовки

Комп’ютерні методи моделювання систем автоматики

5

 

 

залік

Автоматика та телекомунікації

Методи обробки експериментальних даних
Спеціальні методи в теорії автоматичного управління

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)  

 
3 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

 

1

3/3

Цикл професійної підготовки

Експлуатаційні основи автоматики

7

 

екзамен

Автоматика та телекомунікації

Проектування систем автоматики
Первинні датчики та виконавчі механізми

2

3/2

Цикл професійної підготовки

Системи диспетчерського керування

7

 

екзамен

Системи дистанційного управління об’єктами автоматики

3

3/1

Цикл професійної підготовки

Системи автоматики на перегонах

13

 

залік

 

 

Автоматика та телекомунікації

Системи автоматики в метрополітені
Проектування перегінних систем автоматики

 

4

3/2

Цикл професійної підготовки

Системи автоматики на перегонах

13

 

екзамен

 

Системи автоматики в метрополітені
Проектування перегінних систем автоматики

5

3/1

Цикл професійної підготовки

Станційні системи автоматики

13

 

залік

 

Системи централізації на залізничних станціях
Системи керування станційними об’єктами автоматики

6

3/2

Цикл професійної підготовки

Станційні системи автоматики

13

екзамен

Системи централізації на залізничних станціях
Системи керування станційними об’єктами автоматики

7

3/2

Цикл професійної підготовки

Системи залізничного зв'язку

5

залік

Телекомунікаційні системи передачі
Сучасні технології зв’язку

8

3/2

Цикл професійної підготовки

Спеціальні вимірювання в системах автоматики та зв'язку

7

залік

Технологічні вимірювання та прилади
Діагностування систем автоматики

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)   

 
4 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4/1

Цикл загальної

підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека

2

4/1

Цикл професійної підготовки

Системи диспетчерського керування

7

екзамен

Автоматика та телекомунікації

Системи дистанційного управління об’єктами автоматики
Системи диспетчерського контролю пристроїв автоматики

3

4/1

Цикл професійної підготовки

Системи автоматики на перегонах

13

екзамен

Системи автоматики в метрополітені
Проектування перегінних систем автоматики

4

4/1

Цикл професійної підготовки

Станційні системи автоматики

13

екзамен

Системи централізації на залізничних станціях
Системи керування станційними об’єктами автоматики

5

4/1

Цикл професійної підготовки 4/1

Спеціальні вимірювання в системах автоматики та зв'язку

7

залік

Технологічні вимірювання та прилади
Діагностування систем автоматики

6

4/1

Цикл професійної підготовки

Мережі комп'ютерних систем

4

залік

Інформаційно-керуючі локальні мережі
Проектування вбудованих систем

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр")    

 
1 курс, ОС "Магістр"

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1/1

Загальна підготовка

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів

2

1/1

Професійна підготовка

Станційні системи автоматики

6

екзамен

Автоматика та телекомунікації

Мікропроцесорні системи централізації
Інтелектуальні системи автоматизації гіркових процесів

3

1/1

Професійна підготовка

Системи автоматики на перегонах

6

екзамен

Сучасні системи автоблокування та локомотивної сигналізації
Мікропроцесорні системи керування рухом поїздів на перегоні

4

1/1

Професійна підготовка

Системи диспетчерського керування

6

залік

Мікропроцесорні системи диспетчерської централізації

5

1/2

Професійна підготовка

Спеціальні вимірювання в системах залізничної автоматики

6

екзамен

Автоматика та

телекомунікації

Діагностування систем залізничної автоматики
Технологічні вимірювання та прилади систем автоматики

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр")    

 
2 курс, ОС "Магістр"

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2/1

Загальна підготовка

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік і оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

2

2/1

Загальна підготовка

Інформаційно-управляючі системи залізничної автоматики

3

залік

Автоматика та телекомунікації

Інформаційні системи керування рухом поїздів
Інформаційні технології в управлінській, науковій та
>викладацькій діяльності