Комп'ютерних технологій і систем

Вибіркові дисципліни спеціалізації  123 - Комп'ютерна інженерія

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
2 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Фізика (спеціальні розділи)

4

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Фізичні основи радіотехніки
Інженерна графіка

2

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Програмні засоби загального користування

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Об'єктно-орієнтоване програмування
Програмування мовою Pyton

3

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Проєкт людини в філософії
Філософська антропологія

4

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Проектний практикум

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Програмування мовою Delphi
Візуальне програмування

5

2 (2)

Цикл професійної підготовки

Керуючі мікроконтролери

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Програмування апаратних засобів
Оcнови дискретної електроніки

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Технологія проектування комп'ютерних систем

6

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Синтез мікропрограмних автоматів
Інтелектуальні системи аналізу даних

2

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Паралельні та розподілені обчислення

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Теорія обчислювальних процесів і структур
Грид-системи

3

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Інтерфейси

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Сигнальні процесори
Супер ЕОМ

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4 (1)

Цикл загальної підготовки

Основи екології та безпека життєдіяльності

4

залік

Безпека життєдіяльності

Валеологія та безпека життєдіяльності
Екологія людини

2

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Мобільні пристрої та додатки

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Технологія бездротових мереж
Системи супутникового зв'язку

3

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ

4

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Функціональна надійність та безпека систем залізничної автоматики
Побудова схем захисту залізничної автоматики

4

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Практика проектування систем на ПЛІС

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Основи автоматизації, контролю та управління на  залізничному транспорті
Апаратні засоби ПЕОМ  і локальних  мереж

5

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Проектування мікропроцесорних систем

7

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Основи управління на залізничному транспорті
Функціональна надійність та функціональна безпека схемотехнічних систем

6

4 (2)

Цикл загальної підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр")

 
1 курс, ОС "магістр" 

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

залік

Безпека життєдіяльності

Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів
Небезпека сучасного світу

2

1 (1)

Цикл професійної підготовки

Телематика та інтелектуальні технології залізничного транспорту
(Minor 1)

6

залік

Електронних обчислювальних машин

 Принципи проектування систем (Minor 2)

3

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Геоінформаційні системи і технології позиціонування в ІТС залізничного ттранспорту (Minor 1)

7

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Системи управління реального часу (Minor 2)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр"))

 
2 курс, ОС "магістр" 

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік і оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

2

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

Комп’ютерні інформаційні технології

Інформаційні системи залізничного транспорту
Методика наукових досліджень