Комп'ютерних технологій і систем

125 - Кібербезпека

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)

 
 2 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (1)

Цикл загальної підготовки

Фізика (спеціальні розділи)

4

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Фізичні основи радіотехніки
Комп’ютерні системи збору інформації

2

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Комп’ютерні системи збору інформації

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Теорія радіокіл
Інженерна графіка

3

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Теорія інформації та кодування

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Основи автоматизації контролю та управління на залізничному транспорті
Основи дискретної електроніки

4

2(1)

Цикл загальної підготовки

Програмні засоби загального користування

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Програмування мовою Python
Обєктно-орієнтоване програмування

5

2(1)

Цикл професійної підготовки

Комп"ютерна електроніка

4

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Компютерна графіка
Інтелектуальні системи аналізу даних

6

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Філософія

4

екзамен

Філософія та соціологія

Проєкт людини в філософії
Філософська антропологія

7

2 (2)

Цикл загальної підготовки

Проектний практикум

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Програмування мовою Delphi
Візуальне програмування

8

2 (2)

Цикл професійної підготовки

ІНТЕРНЕТ технології

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Арифметичні та логічні основи ЕОМ
Синтез мікропрограмних автоматів

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)

 
3 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

3 (1)

Цикл професійної підготовки

Системне програмування

7

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Проектування драйверів
Мова асемблера

2

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Системне програмне забезпечення

7

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Теорія обчислюваних процесів і структури
Операційні системи

3

3 (2)

Цикл професійної підготовки

Проектування мікропроцесорних систем захисту

5

залік

Електронних обчислювальних машин

Побудова мікроконтролерних систем захисту
Програмування апаратних засобів захисту

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)

 
4 курс

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

4 (1)

Цикл загальної підготовки

Основи екології та безпека життєдіяльності

4

залік

Безпека життєдіяльності

Валеологія та безпека життєдіяльності
Основи загальної екології

2

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Проектування засобів захисту  інформації на ПЛІС

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Побудова систем захисту залізничної автоматики
Схемотехніка функціонально захищених систем

3

4 (1)

Цикл професійної підготовки

Мобільні пристрої та додатки

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Технології бездротових мереж
Основи стеганографії

4

4 (2)

Цикл загальної підготовки

Основи охорони праці

3

екзамен

Безпека життєдіяльності

Основи ергономіки на транспорті
Електробезпека та екологічна безпека
Цивільний захист

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр")

 
1 курс, ОС "магістр" 

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (2)

Цикл загальної підготовки

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

залік

Безпека життєдіяльності

Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
Безпека виробничих процесів
Небезпека сучасного світу

2

1 (2)

Цикл професійної підготовки

 Системи антівірусного захисту
(Minor 1)

5

залік

Комп’ютерні інформаційні технології

 Принципи проектування систем (Minor 2)

Електронних обчислювальних машин

3

1 (2)

Цикл професійної підготовки

Захист інформації в мережах ІНТЕРНЕТ (Minor 1)

5

екзамен

Електронних обчислювальних машин

Захист інформації в бездротових системах (Minor 2)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр")

 
2 курс, ОС "Магістр"

№ пакета

Курс/ семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредит ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність

3

залік

Облік і оподаткування

Інноваційний розвиток підприємств
Управління змінами на транспорті

2

2 (1)

Цикл загальної підготовки

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності

3

залік

Комп’ютерні інформаційні технології

Інформаційні системи залізничного транспорту 
Телематика та інтелектуальні технології залізничного транспорту

3

2 (1)

Цикл професійної підготовки

Сучасні напрями розвитку систем кібербезпеки (Minor 1)

4

залік

Електронних обчислювальних машин

Безпека інтелектуальних систем залізничного транспорту (Minor 2)