Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»: 

1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

 

Нормативні документи

 

Кодекс академічної доброчесності УДУНТ

Порядок скасування рішення екзаменаційної комісії про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації УДУНТ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ здобувача вищої освіти

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ науково-педагогічного / педагогічного / наукового працівника

Положення про групу сприяння академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесності НПП

Наказ Щодо Групи сприяння академічної доброчесності

Наказ Щодо Групи сприяння академічної доброчесності_2023-24 н.р.

План заходів впровадження положень «Кодексу академічної доброчесності Українського державного університету науки і технологій» в 2023-2024 н.р.