Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

Нормативні документи

 

Опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів є дієвим інструментом моніторингу якості освітньої діяльності і невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності УДУНТ.

Положення про анкетування (опитування) стейкхолдерів УДУНТ 

ЗБІРНИК ТИПОВИХ АНКЕТ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

 

 
 ОПП "Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті"