Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

Інформаційні системи управління освітнім процесом

Значний вплив на формування і розвиток особистості має середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому актуальною проблемою для будь-якого вищого навчального закладу є необхідність використання сучасних інноваційних технологій для створення інформаційного освітньо-наукового середовища з комунікаційними можливостями. В університеті створені і працюють інформаційні системи, в яких студент має змогу отримувати необхідну для освіти інформацію, консультації викладачів, спілкуватись з колегами по навчанню в зручний для себе час. Інформаційні системи університету відповідають сучасним потребам інформаційного суспільства, сучасному стану розвитку науки і техніки, освітнім стандартам і сприяють формуванню інформаційно-комунікаційних компетентностей всіх учасників освітнього процесу від професора до студента.

 

Організаційно-інформаційна система управління навчальним процесом в університеті "Курсор"


Система  "Курсор" містить інформацію про студентський і викладацький склад університету, дані з виконання календарних планів, результати модульних контролів, розклад занять, навчальні плани, журнали відвідування занять. Система забезпечує оперативний контроль навчального процесу і повну інформацію по кожному студенту починаючи з особистих даних, фотографії, місця проживання, результатів всіх контрольних заходів за весь період навчання. Система "Курсор" університету адаптована до умов модульної системи контролю та оцінювання знань студента.