Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

Група моніторингу якості освітньої діяльності

Основні напрями діяльності:

  • координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи забезпечення якості освіти в Університеті;
  • інформаційно-методичний супровід управління документами забезпечення якості на всіх етапах їх життєвого циклу;
  • організація та здійснення внутрішнього моніторингу підрозділів університету з виконання процедур для забезпечення якості освіти;
  • забезпечення своєчасного прийняття керівництвом Університету коригувальних та попереджувальних дій, необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації процесів Університету і якості надаваних ним науково-освітніх послуг;
  • забезпечення електронного доступу до документів системи забезпечення якості, через використиння сайту Університету та внутрішньої системи («Лідер»);
  • забезпечення відокремлених підрозділів університету нормативно-технічною документацією;
  • формування, наповнення та актуалізація фонду нормативно-технічної документації в галузі стандартизації (ДСТУ, ГОСТ та ін.) та забезпечення доступу до фонду підрозділам Університету;
  • обслуговування, технічна підтримка, оновлення каталогів інформаційно-довідкової системи «Лідер» і забезпечення доступу користувачів;
  • інформаційна та консультаційна підтримка діяльності структурних підрозділів Університету, що пов'язана з питаннями функціонування системи забезпечення якості.