Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

Інформаційні системи управління освітнім процесом

 

БІБЛІОТЕЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТУ

Електронні інформаційні ресурси (ЕІР) ЗВО – це сукупність даних в цифровому форматі, організованих для ефективного отримання достовірної інформації в процесах навчання, наукової, виховної, адміністративної, суспільної та інших видах діяльності закладу вищої школи.

ЕІР вишів об’єднано в інформаційні системи бібліотек, архівів, банків даних та ін., які складають комплекс ІТ-систем ЗВО.

При цьому цільові установки освітньо-наукових технологій зумовлюють необхідність ефективного керування цими ресурсами, наявність оптимальних умов доступу до них, високого рівня інформаційної культури користувачів – від студентів до науковців.

Найбільші за обсягом, різноманіттям тематики та призначення електронні колекції документів в УДУНТ сконцентровано в науковій бібліотеці (НБ).

 

Інформаційна інфраструктура НБ УДУНТ – комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз – дозволяє здійснювати дистанційну підтримку процесів навчання та досліджень.

На сьогодні ми пропонуємо користувачу додатково наступні складові інформаційної інфраструктури:

  • Глобальна інформаційно-аналітична і наукометрична система «Scopus»;
  • Глобальна інформаційно-аналітична і наукометрична система «Web of Science»;
  • Інформаційна система «Норматив-Про» України (БД «Будівельні технології», БД «Смета», БД «Буд. стандарт» тощо)
  • Автоматизована бібліотечно-інформаційна система «ІРБІС»;
  • Система перевірки академічних робіт на плагіат «Unicheck» (для здійснення технічної перевірки випускних кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату, а також організації інформаційних заходів для студентства з академічної доброчесності наказом ректора в структурі науково-технічної бібліотеки створено Сектор запобігання та виявлення плагіату)
  • Онлайн блок «Відкриті освітні ресурси»
  • Тощо

 

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланнями //library.diit.edu.ua/uk/articles/our-magazines//library.diit.edu.ua/uk