Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

 

Моніторинг діяльності кафедр щодо організації та проведення відкритих лекцій.

 

У закладі вищої освіти лекція є невід’ємною складовою навчального процесу. Її загальне призначення – формування у студентів основи для оволодіння знаннями, уміннями, навичками, їх позитивного ставлення до життєвих реалій, смаку до науки і дослідницької діяльності. Відповідно до основ педагогіки структура лекції має ланку базових нормативних показників, вимог, що відрізняє її від інших форм навчання.

У контексті змін, що відбуваються в вищій освіті, впровадження нових технологій навчання та пізнавального процесу, поширення інформаційного простору, появи нових нормативних документів змінюються технологія проведення лекції, її призначення, зміст, методика та інші параметри.

В університеті працює багато науково-педагогічних працівників, які використовують для викладання навчального матеріалу нові форми, методи, технології, що призводить до активізації пізнавальної діяльності студентів. Така робота є важливою складовою в методичному аспекті педагогічної діяльності викладача.

Із метою пропагування інновацій в аудиторних лекціях, визначення ефективності лекторської майстерності, передавання досвіду колегам, особливо молодим, які перебувають на шляху свого становлення, в університеті існує інститут відкритої лекції.

Умови сьогоденної організації навчальної та методичної роботи вимагають більш чіткої визначеності щодо порядку проведення, рівнів, нормативів і оцінювання  відкритих лекцій, підвищення  їх якості.

Навчально-методичний відділ університету щорічно, за згодою з лекторами, організовує проведення відкритих лекцій.

Кафедри складають графіки проведення відкритих лекцій щосеместрово: до першого жовтня і до першого лютого поточного року, й подають до навчально- методичного відділу університету.

Якщо відкрита лекція проводиться вумовах дистанційного навчання, з використанням інтернет-ресурсів, лектор,напередодні лекції, розсилає запрошення, де вказує:

  • назву дисципліни;
  • тему лекції;
  • час проведення;
  • ідентифікатор конференції;
  • код доступу.

Відвідують відкриту лекцію представники деканату/ННЦ, навчально-методичного/навчального відділу, зав. кафедр або його представники, науково-педагогічні працівники.

Обговорюють результати, підводять підсумки та вносять пропозиції щодо вдосконалення професійного, наукового, методичного та організаційного рівнів відкритої лекції на черговому засіданні кафедри в присутності представників навчально-методичного/ навчального відділу.

Аналіз відкритої лекції здійснюють на підставі відгуків науково-педагогічних праці­вників, які відвідали лекції і заповнили відповідні анкети.

 

Графік проведення відкритих лекцій у другому семестрі 2023-2024 н. р.

Графік проведення відкритих лекцій у першому семестрі 2023

Графік проведення відкритих лекцій у другому семестрі 2022

Графік проведення відкритих лекцій у першому семестрі 2021-2022 н.р.

Графік проведення відкритих лекцій у другому семестрі 2020-2021 н.р.

Графік проведення відкритих лекцій у першому семестрі 2020-2021 н.р.