281 ОПП  Публічне управління та адміністрування (магістр)
 
033 ОПП Філософська антропологія (магістр)

Висновки експертної комісії МОН України, щодо чергової акредитації напряму підготовки "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо чергової акредитації напряму підготовки "Філологія"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Мости і транспортні тунелі"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Водопостачання та водовідведення"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Електромеханічні системи автоматизазіції та електропривод"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Менеджмент"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Облік і оподаткування"

Експертний висновок за результатами акредитаційної експертизи за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Теплоенергетика"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Управління проектами"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми «Промислове і цівільне будівництво»

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми «Електричний транспорт»

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою»

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Вагони та вагонне господарство"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Автоматика та автоматизація на транспорті"

Висновки експертної комісії МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Залізничні споруди та колійне господарство"

Висновки експертної комісіїї МОН України, щодо первинної акредитації освітньої програми "Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті"

Експертний висновок за результатами акредитаційної експертизи ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство"

Висновки експертної комісії МОН про можливість первинної акредитації ОПП «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації напряму "Системи забезпечення руху поїздів"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у  МКТІ спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у ЛФ напряму "Рухомий склад залізниць"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації ОПП Германські мови та літератури (переклад включено)

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища"

Висновки експертної комісії МОН про акредитацію напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Висновки експертної комісії МОН про акредитацію спеціальності "Транспортні системи"

Висновки експертної комісії МОН про можливість акредитації у ЛФ напряму "Транспортні технології"

Університет акредитований за IV рівнем (сертифікат серії РД – IV № 0425299 від 02.07.2013). За освітнім ступенем «бакалавр» акредитовано 17 спеціальностей, за освітнім ступенем магістр – 15 спеціальностей.

2019-2020 н.р. процедуру акредитації проходять такі спеціальності:

1) ліцензування спеціальностей:

– 242 Туризм (освітній ступінь «бакалавр»)

– 191 Архітектура та містобудування (освітній ступінь «бакалавр»)

– 033 Філософія (освітній ступінь «магістр»).

2)акредитаціяосвітніх програм:

– у базовому університеті:

Освітній ступінь «бакалавр»

– Фінанси, банківська справа та страхування;

– Автомобілі та автомобільне господарство.

Освітній ступінь «магістр»

– Кібербезпека;

Освітній ступінь «доктор філософії»

– Економіка

– Комп’ютерні науки

– Теплоенергетика

– Будівництво та цивільна інженерія

– Залізничний транспорт

– Транспортні технології (за видами).

– у Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури:

– Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання (133 Галузеве машинобудування);

– Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт (133 Галузеве машинобудування);

– Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);

– Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства (273 Залізничний транспорт).