Рада якості освітньої діяльності

 

Метою діяльності Ради є забезпечення високої якості підготовки фахівців з вищою освітою в УДУНТ шляхом методичного опрацювання заходів і процедур та надання рекомендацій з удосконалення організації освітнього процесу, впровадження інноваційних методів викладання, підвищення ефективності навчально-методичної та виховної роботи.  

 

Основними завданнями Ради є

  • аналіз основних тенденцій розвитку вищої освіти в Україні та світі і розробка рекомендацій щодо імплементації передового досвіду навчально-методичної роботи в освітню діяльність УДУНТ; 
  • обговорення проектів нормативних документів, що регламентують організацію та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення; 
  • розробка рекомендацій щодо удосконалення змісту освіти за освітніми програмами, що реалізуються в УДУНТ; 
  • розробка рекомендацій щодо ефективних методів діагностики знань та результатів навчання; 
  • розробка пропозицій щодо ефективного використання системи дистанційного навчання та новітніх інформаційних технологій навчання;  
  • аналіз нових методів та форм організації навчального процесу та їх ефективності.
  •  

Наказ Про формування Ради якості освітньої діяльності

№ 31 а-г Зміни в РЯОД

№ 41 а-г Зміни в РЯОД

№ 166-к Зміни в РЯОД

Склад секцій РЯОД

План роботи РЯОД 2023...2024

Підсумки та напрямки роботи РЯОД