Інструкція для студентів

про порядок формування пакету вибіркових дисциплін    на наступний навчальний рік

 

Увага! Перед початком роботи обовязково ознайомитися з «Положенням про порядок вибору навчальних дисциплін».

      Студенти вибирають дисципліни для навчання у наступному навчальному році (тобто студенти 1-го курсу вибирають дисципліни для вивчення на 2-му курсі, студенти 2-го курсу – для вивчення на 3-му курсі і т.н.).

       Для здійснення вибору декількох дисциплін та внесення їх до індивідуального навчального плану студента (ІНПС) на наступний навчальний рік (по семестрах) необхідно виконати таку послідовність дій:

1) на головній сторінці сайту університету вибрати факультет (навчально-науковий центр), на якому ви навчаєтесь;

2) на сторінці факультету, в розділі «Вибіркові дисципліни», виберіть вашу спеціальність/освітню програму, де відкривається перелік вибіркових дисциплін для кожного курсу та семестру із циклу загальної підготовки та циклу професійної підготовки;

3) для ознайомлення зі змістом (силабусом) дисципліни натисніть на її назву. Ознайомившись – виберіть одну дисципліну з кожного пакету;

4) після завершення процедури вибору надайте у визначений термін заяву (завантажити) на ім’я декана факультету/директора ННЦ з переліком обраних начальних дисциплін на 1-й та 2-й семестри наступного навчального року.

На підставі поданих заяв студентів деканат/ННЦ разом із випусковою кафедрою формує та узгоджує зі студентами склади мобільних груп з вивчення певних вибіркових дисциплін.