Установчі документи та положення

Стратегічний план розвитку Українського державного університету науки і технологій

Статут Українського державного університету науки і технологій

Положення про вчену раду Українського державного університету науки і технологій

Положення про ректорат Українського державного університету науки і технологій

Типове положення про факультет Українського державного університету науки і технологій

Типове положення про кафедру Українського державного університету науки і технологій

Положення про навчально-науковий інститут "Інститут промислових та бізнес технолгій" Українського державного університету науки і технологій

Положення про навчально-науковий інститут "Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту" Українського державного університету науки і технологій

Положення про Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти Українського державного університету науки і технологій

Положення про відділ з організації виховної роботи зі студентами Українського державного університету науки і технологій

Положення про раду якості освітньої діяльності УДУНТ

Кодекс академічної доброчесності

Положення про кафедру систем якості, стандартизації та метрології УДУНТ

Колективний договір Українського державного університету науки і технологій (з додатками)

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про заміщення вакантних посад та проведення конкурсного відбору НПП УДУНТ

 
 Додатки до "Положення про заміщення вакантних посад та проведення конкурсного відбору НПП УДУНТ"

Положення про конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників УДУНТ

Положення про інклюзивне навчання в університеті 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни УДУНТ

Порядок проведення відбору на посаду директора ННІ (декана факультету) УДУНТ

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Українському державному університеті науки і технологій

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Українському державному університеті науки і технологій

Положення про вiддiл науково-технiчної iнформацiї науково-дослiдної частини Українського державного унiверситету науки i технологiй

Положення про атестацію наукових працівників УДУНТ

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників Українського державного університету науки і технологій

Положення про студентське самоврядування УДУНТ

Положення про Центр підготовки та навчання іноземних студентів

Тимчасовий порядок використання облікового запису електронної пошти, що має доменне ім'я Українського державного університету науки і технологій

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Українського державного університету науки і технологій

Порядок організації та визнання результатів підвищення кваліфікації

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Положення про Навчально-науковий центр заочної освіти Українського державного університету науки і технологій