ЩОДО СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

З метою модернізації мережі закладів вищої освіти Кабінет Міністрів України своїм рішення від 31 березня 2021 р. № 258-р утворив Український державний університет науки і технологій.

15 квітня, 2021
15042021+

ЩОДО СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!


З метою модернізації мережі закладів вищої освіти Кабінет Міністрів України своїм рішення від 31 березня 2021 р. №258-р утворив Український державний університет науки і технологій.

«Створення потужних університетів – необхідний крок для задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та покращення конкурентних можливостей здобуття якісної вищої освіти», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Згідно з рішенням, утворено Український державний університет науки і технологій із подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України.

Об’єднання наукових шкіл двох відомих закладів вищої освіти України дозволить сконцентрувати зусилля в напрямку створення відповідних смарт спеціалізацій для оптимального використання потенціалу регіону через максимальне пристосування відповідних напрямків розвитку науки та освіти до конкретних соціально-економічних умов.

Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національній металургійній академії України, продовжуватимуть навчання в новоутвореному університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Створений Український державний університет науки і технологій продовжує навчання та прийом на навчання за всіма акредитованими спеціальностями та освітніми програмами Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України.

 

НАВЧАЄМО ІНДИВІДУАЛЬНО КОЖНОГО, ПРОФЕСІЙНО ВСІХ!