Вітаємо з обранням членом-кореспондентом НАН України

25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України.

26 квітня, 2024
Новости 4к

25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України.

До нинішніх виборів Президія НАН України, з урахуванням статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», оголосила 28 вакансій академіків і 75 вакансій членів-кореспондентів з 66-ти спеціальностей.

Президент НАН України академік Анатолій Загородній зазначив, що в основу розподілу вакансій по відділеннях та визначення спеціальностей було покладено прагнення забезпечити пріоритетний розвиток фундаментальних наук, передусім на тих напрямах, де українські вчені мають результати світового рівня. Безумовно, першочерговою умовою була наявність з кожної спеціальності гідних кандидатур до обрання. Важливим було представлення різних регіонів України, як академічних, так і позаакадемічних установ, поліпшення гендерних співвідношень серед членів Академії. І, нарешті, цього року при підготовці пропозицій щодо відкриття вакансій академіків та членів-кореспондентів Академія приділила особливу увагу суттєвому омолодженню складу членів НАН України.

На 28 вакансій академіків було висунуто і зареєстровано 74 претенденти, тобто 2,6 на одне місце. На 75 вакансій членів-кореспондентів — 246 претендентів, або 3,3 на одне місце.

Уся підготовка до виборів відбувалася в умовах відкритості і свободи обговорення кандидатур. На вирішальній стадії виборної кампанії – загальних зборах відділень – також було створено всі умови для вільного обміну думками, критичних виступів, пропозицій, що безумовно сприяло здійсненню обґрунтованого, об'єктивного та незалежного вибору. В усіх відділеннях працювали експертні комісії, які рекомендували до обрання пріоритетні кандидатури.